Sushipizza by La Spezia

Публічний договір

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

SushiPizza by La Spezia (далі - Продавець) публікує даний публічний договір (далі Договір) щодо дистанційного продажу товарів.

У цьому Договорі наведені нижче терміни слід тлумачити так:

«Оферта» - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укладання договору купівлі-продажу, на існуючих умовах, зазначених в Договорі.

«Товар» - перелік найменувань товарів, представлений на офіційному Сайті.

«Сайт» - офіційна веб-сторінка Продавця з адресою https://sp.gorakoda.com

«Покупець» - фізична або юридична особа, що вступила в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених в Договорі.

«Замовлення» - окремі позиції з переліку Товарів, зазначені Покупцем при розміщенні заявки на Сайті Продавця.

Договір визначає порядок ведення Продавцем продажу Товару на Сайті відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі ЦКУ), Правилами продажу товарів на Замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 103 та є публічною офертою Продавця, що адресується невизначеному колу, як фізичних, так і юридичних осіб.

Здійснення Покупцем Замовлення телефоном або безпосередньо на Сайті, і отримання даного Замовлення Продавцем - є повним прийняттям даного Договору Покупцем.

Продавець і Покупець гарантують, що володіють необхідною право- і дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання умов Договору.

На підставі вищевикладеного, уважно ознайомтеся з текстом Оферти, і якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом Оферти, Вам пропонується відмовитися від покупки Товарів на Сайті.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір є офіційним документом Продавця і невід'ємною частиною Оферти.

2.2. Продавець продає Товар відповідно до чинних на момент здійснення Замовлення цінами, а Покупець здійснює оплату і приймає Товар відповідно до умов цього Договору.

2.3. Договір регулює купівлю-продаж Товарів на Сайті, в тому числі:

2.3.1. добровільний вибір Покупцем Товарів;

2.3.2. самостійне оформлення Покупцем Замовлення;

2.3.3. оплата Покупцем Замовлення;

2.3.4. обробка і доставка Замовлення Покупцеві на умовах цього Договору.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Покупець може оформити Замовлення через оператора або заповнивши спеціальну форму при оформленні купівлі Товару на Сайті.

3.2. Покупець має право оформити Замовлення на будь-який Товар, представлений на Сайті і який є в наявності.

3.3. При відсутності Товару, Покупець має право замінити його аналогічним Товаром або анулювати Замовлення.

3.4. При оформленні Замовлення через оператора або за допомогою спеціальної форми на Сайті Покупець підтверджує, що ознайомлений з умовами Договору і зобов'язується надати Продавцю правдиву інформацію, необхідну для належного оформлення і виконання Замовлення.

3.5. При оформленні Замовлення через оператора або за допомогою спеціальної форми на Сайті, Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію про себе:

3.5.1. ім'я;

3.5.2. фактична адреса доставки;

3.5.3. контактний телефон.

3.6. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення.

3.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.8. Договір вважається укладеним з моменту електронного оформлення Замовлення на Сайті, або видачі Продавцем Покупцеві касового або товарного чека, або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.

ЦІНА ТОВАРУ

4.1. Ціни на Сайті вказані в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару.

4.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження.

4.3. Остаточною є ціна, зазначена оператором при оформленні Замовлення.

ОПЛАТА ТОВАРУ

5.1. При оплаті готівкою Покупець зобов'язаний сплатити Продавцю вартість Товару в момент його передачі, якщо інше не передбачено домовленістю між сторонами.

5.2. Оплата Товарів та послуг здійснюється в національній валюті України (гривня) відповідно до цін і тарифів, встановлених на момент купівлі Товарів.

5.3 Оплата Товарів здійснюється відповідно до розділу «ДОСТАВКА Й ОПЛАТА», опублікованому на Сайті. Оплата зараховується тільки за умови дотримання порядку, опублікованому на сайті.

5.4. У разі несплати, неповної або несвоєчасної оплати Продавець залишає за собою право ненадання Товару, призупинення або повного невиконання взятих на себе зобов'язань і не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій.

5.5. При безготівковій оплаті на Сайті обов'язок Покупця по сплаті вартості Товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

5.6. При безготівковій формі розрахунку Продавець або Кур’єр зобов'язані пред'явити Покупцю документ, що підтверджує факт оплати Товару (товарний чек, квитанція про сплату т.д.).

5.7. Ціни на будь-які позиції Товару можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. У разі зміни ціни на Замовлення (позиції товару до оплати Замовлення), Продавець зобов'язаний в найкоротші терміни повідомити Покупця про такі зміни. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення. У разі відсутності зв'язку з Покупцем Замовлення вважається анульованим протягом 24-х годин з моменту зміни ціни на Товар.

ДОСТАВКА ТОВАРУ

6.1. Порядок і умови доставки замовленого Товару Покупець погоджує з оператором Сайту в момент оформлення Замовлення або ознайомившись з відповідною інформацією на Сайті.

6.2. Доставка Замовлення здійснюється за погодженням з Покупцем і за вказаною ним адресою.

6.3. Самовивіз здійснюється Покупцем із закладу громадського харчування Продавця за адресою, вказаною на Сайті.

6.4. При отриманні Товару замовник повинен у присутності представника Продавця перевірити відповідність Товару на якість та відповідність Замовленню (найменування Товару, кількість, комплектація, термін придатності).

6.5. Доставка Замовлення здійснюється в межах зони доставки (зона доставки вказана на Сайті або може бути уточнена по телефону).

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Продавець зобов'язується:

7.1.1. не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

7.1.2. надати Покупцеві можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на Сайті. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними зі здійсненням Замовлення.

7.1.3. Продавець залишає за собою право невиконання Замовлення у разі виникнення форс-мажорних обставин.

7.1.4. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладення.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання Товарів Покупцем, замовлених на Сайті.

7.3. Продавець має право передати свої права і обов'язки по виконанню Замовлень третім особам.

7.4 Покупець зобов'язується:

7.4.1. До моменту Замовлення ознайомитись зі змістом Договору, умовами доставки і оплати на Сайті.

7.5. Право власності на Замовлення, а також ризик його випадкового пошкодження або втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за умовами Договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.д.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, масштабні страйки, епідемії і т.д.), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю та інше). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за результати форс-мажорних обставин.

ІНФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

9.1. Продавець збирає і обробляє персональні дані Покупців (а саме: ім'я Покупця, адресу доставки, контактні телефони і т.д.) з метою виконання умов Договору;

9.2. Здійснюючи Замовлення, Покупець дає згоду на збір і обробку наданої інформації.

9.3. Доступ до персональних даних Покупця мають тільки особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.

9.4. Продавець зобов'язується: 

9.4.1. дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Покупців; 

9.4.2. не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; 

9.4.3. виключити доступ до персональних даних Покупця осіб, які не мають безпосереднього відношення до виконання заявки, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

ПРОДАЖ ТОВАРУ

10.1. Продавець не гарантує безумовне виконання Замовлення. Всі Товари надаються за принципом «як є». Задіяні технічні системи (веб-сторінка платіжна система та ін) можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання Замовлення, покупки Товару або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання Замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором або ж обставини непереборної сили.

10.2. У разі неможливості або несвоєчасного виконання прийнятих на себе зобов'язань за обставини, викладених у п.10.1 (виключаючи «форс-мажор») Сайт несе відповідальність в розмірі сум, отриманих від клієнтів в якості оплати за Товари.

10.3. Сайт не несе та ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від клієнта в якості оплати за Товари і послуги.

10.4. Сайт залишає за собою право відмовити в продажі Товару Покупцеві в разі відсутності у нього можливості надати відповідний Товар.

10.5. Повернення коштів можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України

АВТОРСЬКІ ПРАВА

11.1. Вся текстова та графічна інформація, розміщена на Сайті є власністю Продавця та не може бути використана без його згоди.